Back
1 min read

Ep1: Revolucion Intro - Shkaku, Sfida & Synimi

Kjo osht pikënisja e asaj që lutem e shpresoj asnjiherë t'mos ndaloj!

Kaherë ishte dëshirë e flaktë e imja që me transformue prezencen time në rrjete të ndryshme sociale, në nji nivel dhe dimension ma t'gjallë.

Kjo osht e para, na priftë e mbara!

Listen & Subscribe – Revolucion Podcast, Available on Spotify & Apple Podcasts